1. Khởi tạo Bài Viết Mới, Trang Mới, Sản Phẩm Mới

Để đăng dạng bài viết, trang và sản phẩm trước hết bạn nên có bài viết trên file word.
Bạn truy cập vào wp-admin > Bài Viết > Viết Bài Mới (Trang, Sản Phẩm). Tùy mục đích của bạn là gì mà bạn chọn 1 trong 3.
Sau đó bạn thực hiện các bước theo thứ tự sau. Một bài viết thì luôn có tựa đề (Title).
(1): Đăt tựa đề cho bài viết.
Sau đó bạn kéo xuống phần dưới. Tại mục Yoast SEO. Bạn nên tối ưu 3 thẻ: Title, Description, Slug mà mình đã hướng dẫn trên lớp học.
 
(2) Title: đặt title trùng với sản phẩm bạn định kinh doanh và phù hợp nội dung bài viết.
(3) Slug: đường dẫn cho bài viết (tiếng Việt không có dấu, không được có khoảng trắng)
(4) Description: Mô tả nội dung bài viết ngắn gọn.Sau đó chúng ta tiến hành lưu bài viết
(1) Lưu nháp bài viết.
(2) Nhấn xem thử sẽ thấy tiêu đề nhưng không thấy nội dung.
(3) Sau đó nhấn Edit With UX Builder để tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để đăng bài.
-> Chú ý: Đặt hình đại diện cho bài viết (hình này sẽ hiện thị thumnail khi share trên các trang mạng xã hội). Tỉ lệ hình ảnh phải là 1:1.
Đối với khởi tạo 1 bài viết mới, trang mới hay sản phẩm mới quy trình làm giống nhau nên mình gom chung hướng dẫn.
Quan trọng nhất là cách sử dụng Ux Builder và bài viết gọm những thành phần gì.

2. Cấu trúc bài đăng chuẩn SEO

Bất kể bài đăng nào trên website dù là Bài Viết, Trang hay Sản Phẩm mình khuyến nghị các bạn đều phải có cấu trúc rõ ràng. Rõ ràng theo ý mình là phải có tựa đề, các mục lớn, trong mục lớn có mục nhỏ.
Nên chia mục lục bài viết rõ ràng. Bắt đầu là thẻ H2, trong H2 có thẻ con là thẻ H3. Các thẻ này được gọi là thẻ heading giống trong Word.
Bạn lưu ý rằng thẻ H1 trong 1 bài viết chỉ có duy nhất 1 thẻ là Title (tựa đề).
Thẻ H2 có nhiều thẻ H2, trong thẻ H2 có nhiều thẻ H3.