Tag Archives: Hoạt động tiếp thị

Phòng markting thuê ngoài là dịch vụ gì?

1. Dịch vụ phòng marketing thuê ngoài là gì? Dịch vụ phòng marketing thuê ngoài là việc doanh nghiệp thuê một công ty bên ngoài cung cấp các dịch vụ marketing thay vì tự xây dựng và quản lý phòng marketing nội bộ. Các dịch vụ này có thể bao gồm nhiều hoạt động khác […]